Teljesítés időpontja a határozott idejű elszámolás számláján. (forrás: ado.hu)

A cikk két példán keresztül mutatja be a teljesítés időpontjának megállapítását. Az egyik esetben a tárgyhó közepén, a másik esetben a tárgyhót követő hó 15. napján van a fizetés megállapodás szerinti határideje.
http://ado.hu/rovatok/ado/mikor-kell-szamlazni-x

Új követelmény a számlázó programokkal szemben

2016. január 1-től a számlázó programokat ki kell egészíteni egy "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval.

Változtak a szochó szabályai (forrás: ado.hu)

A 10. sz egyéb szociális hozzájárulási adókedvezmény (GYES, GYED, GYET. 3gyerek) alkalmazása során 2015-től részmunkaidő esetén nem kell arányosítani.

Fordított adózás egyes acélipari termékekre.

Elérhető a BÉTA-PM Profit Master Számlázó és készletkezelő program módosítása, ami segíti az acélipari termékek fordított áfás számlázását.

14M30 járulékkedvezmény vállakozó esetén

A14M30 IV szakasz "A" oszlop kitöltése problémás.

Időszakos elszámolású számlák

Ismét elhalasztották az időszakos elszámolású számlák teljesítés dátumának vátozását.
A cikk:
http://www.bspl.hu/blog/2014/12/15/folyamatos-teljesitesu-afa-ketlepcsos...

Béta Software elérhetőségek

A 36/421-760 vezetékes telefonunk újból hívható.

Elektonikus számla PDF-ben. (forrás: ado.hu)

Az áfa törvény alapján elektronikus számla az olyan dokumentum, mely tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat, és melyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be.

Elektronikus aláírás és időbélyeg nélkül e-mail-ben elküldött PDF dokumentum is elektronikus számlának minősül, ha teljesíti mind a számla kibocsátására kötelezettnél, mind pedig a számla befogadójánál a három alapkövetelményt.

A cikk:
http://ado.hu/rovatok/szamvitel/valtsunk-elektronikus-szamlara

Nyugta helyett/mellett számla (forrás: adonavigator.hu)

2015. január 1-jét követően az adóalany a pénztárgéphasználat-köteles tevékenységei után kibocsátott számláiról már akkor is köteles lesz adatot szolgáltatni, ha egyébként nyugtát is kiállít.

Eddig ugyanis azt mondta a rendelet, hogy ha „kizárólag” számla kibocsátása történik, akkor kell adatot szolgáltatni. Januártól elmarad a „kizárólag” szó, azaz ha nyugta mellett számlakibocsátás történik, akkor is kell adatszolgáltatást küldeni.

A 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet :
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300050.NGM&timeshift=0

A cikk:

PTGSZLAH: Pénztárgép helyett számlázó programot használók adatszolgáltatási kötelezettsége 2015 től.

2015. január 1-jétől kezdődően valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett számla kibocsátásával teljesíti (ideértve azokat is, akik korábban mentesültek az adatszolgáltatási kötelezettség alól), köteles az általa e tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.

A cikk az adóhivatal honlapján:
http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Figyelem__2...