Nyomtatvány a számlázó program bejelentésére

Megjelent az adóhivatal honlapján a számlázó programok bejelentésére szolgáló nyomtatvány tervezete és kitöltési útmutatója:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/nyomtatvanytervezetek_2014/SZ...

A számlázó programokról rendelkező 24/1995(XI.22).PM rendelet helyett a 23/2014(VI.30)NGM rendelet lép érvénybe.

A számlázó programot használóknak ezen a nyomtatványon kell a programot bejelenteniük az adóhatóságnak legkésőbb november 15-ig.

Számlázó program bejelentése október1 -től

A számlázó programot használóknak november 15-ig be kell jelenteniük a programot az adóhatóságnak.

A használatból kivonást is jelenteni kell.

Az új rendelet alapján a fejlesztőnek már nem kell nyilatkozatot adni a számlázó programról.

Továbbra is rendelkezni kell a program dokumentációjával, de ezen túl a "funkciómódosítást leíró kiegészítéssel" is. Ezt elévülésig meg kell őrizni, de a megőrzés történhet elektronikusan is.

Az új rendelet nem ír elő semmiféle példány-sorszámozási kötelezettséget.

Mégsem módosul az áfa törvény július 1-től ? (forrás: ado.hu)

Egy országgyűllési képviselő javaslat szerint mégsem év közben fog módosulna az időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontjára vonatkozó szabály, hanem jővő év elejétől.
A cikk: http://ado.hu/rovatok/ado/megsem-juliusban-modosul-a-szamlazas

Arányos szolgálati idő számítása

Az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet honlapjáról az arányos szolgálati idő
számítása:
http://www.onyf.hu/hu/47-%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s/gyakori-k%C3%A9rd%C3%...

A honlapról letőlthető arányos szolgálati idő számító program:

Számlakibocsátás esetén a pénztárgépből is szabad nyugtát kibocsátani (forrás: www.nav.gov.hu)

Az április 1-én az adóhivatal honlapján megjelent majd eltűnt cikk fejleménye a 2014.04.09-én megjelent tájékoztatás. Ebben már "nem kifogásolják" az előző cikkben még szabálytalannak minősített gyakorlatot miszerint készpénzes számlával bizonylatolt értékesítést beütik a pénztárgépbe is.

Tájékoztató a számlával bizonylatolt ügylet adatainak pénztárgépben való rögzítéséről:
http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/tajekoz...

Számlakibocsátás esetén a pénztárgépből nem szabad nyugtát kibocsátani (forrás: www.nav.gov.hu)

Az adóhivatal honlapján április 1-én (nem tréfa!) megjelent egy hír a következő címmel: "számlakibocsátás esetén az online pénztárgépből nem szabad nyugtát kibocsátani".
A cím csak az online pénztárgépeket említi, de valójában a normál pénztárgépekre is vonatkozik és már hat éve érvényben lévő áfa törvény paragrafusaira hivatkozik. Ezen értelmezés szerint már hat éve nem volna szabad a pénztárgépbe beütni a készpénzes számlák végösszegét.
A link: http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/szamlak...

Rendelettel írta felül az NGM az áfatörvényt! Számlásoknak is jelenteniük kell (forrás: adozona.hu)

Aggályos jogi megoldáson alapul az az előírás, amely szerint azoknak a vállalkozásoknak is eleget kell tenniük előzetes bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségüknek, amelyek nyugtaadás helyett számlával bizonylatolják az ügyleteiket.
A cikk: http://adozona.hu/afa/Rendelettel_irta_felul_az_NGM_az_afatorveny_H5KPEB

Március 16-tól 40 euró a késve fizetett számla után. (forrás:adozona.hu)

A késedelmesen fizető partnereknek kötelező késedelmi kamatot, s amellett minimum 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt is felszámítaniuk.
A cikk: http://adozona.hu/altalanos/Igy_bunteti_az_uj_Ptk_a_vetlen_vallalkozaso_...

Törvényi hivatkozás:2013 évi V. tv.PTK 6:155 §