Megjelent az 50000 forintos pénztárgép támogatásról szóló NGM rendelet.

Megjelent az 50000 forintos pénztárgép támogatásról szóló NGM rendelet.
Az adóhivatali közlemény: http://www.nav.gov.hu/data/cms293466/Kozl_tam_rend_vegleges_2013.06.04.pdf

Fontos:
Elektronikus úton történő igénylés esetén, az elektronikus tárhelyre érkező, a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot ki kell nyomtatni és el kell menteni, mert 30 nap után törlődik a tárhelyről!

A támogatást

o a) a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén,

o b) a Rendelet 76/A. § szerinti felmentéssel rendelkező adóalany,

o c) a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra nem kötelezett, pénztárgépet saját döntése alapján üzemeltető adóalany a saját tulajdonában álló, és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén,

igényelheti.

Határidők

o 2013. július 1. A támogatás kiutalására irányuló kérelmet az eladó az állami adóhatósághoz legkorábban ettől az időponttól nyújthatja be.

o 2013. december 15. A támogatás iránti kérelem üzemeltető általi benyújtásának végső határideje, mely határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

o 2013. december 31. Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor, de legkésőbb ezen időpontig át kell adnia az eladónak. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód felhasználásának határideje jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Továbbá a támogatás kiutalásának feltétele, hogy a csökkentett vételáron értékesített pénztárgépeket legkésőbb eddig az időpontig üzembe is kell helyezni.

o 2014. január 31. A csökkentett vételáron értékesített pénztárgépek után az eladó a támogatás kiutalását az állami adóhatóságtól legkésőbb ezen időpontig kérheti. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Június 30-ig lehetőség van kézi kibocsátású nyugtát vagy számlát használni új pénztárgép vásárlásáig.
A Magyar Közlöny 2013/87. számában 2013. június 3-án megjelent Támogatás Rendelet 15. §-a új, 75/A. §-sal egészítette ki az NGM rendeletet.
A 75/A. § (1) bekezdése értelmében az az NGM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, akinél 2013. május 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időszakban új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése szükséges, az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzéséig, de legfeljebb 2013. június 30-ig nyugta- és számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával is eleget tehet. Ez a szabály nem alkalmazható abban az esetben, ha az adóalany rendelkezik olyan, rendeltetésszerű használatra alkalmas és működőképes pénztárgéppel, amely e rendeletben foglaltak szerint 2013. június 30-ig vagy 2013. december 31-ig üzemeltethető.
Ezen szakasz (2) bekezdése alapján ebben az esetben az NGM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzését követően első tételként a kézi nyugta- és számlaadással bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

A fenti hír alapján, ha meghosszabbítják a régi pénztárgépek használatának határidejét valamint kézi nyugta kibocsátásról szóló rendelet szerint, azon új üzletek (mivel nincs kizáró feltétel, értelmezésünk szerint a Trafikok is), melyek nem rendelkeznek pénztárgéppel, akár kézi nyugtatömbbel is eleget tehetnek nyugtaadási kötelezettségüknek, az új Online Pénztárgépek megjelenéséig. A NAV több fórumon is kijelentette, nem büntetnek, amíg nincs elegendő számú új pénztárgép a piacon.